Tag "nghi lộc"

Khách sạn nhà nghỉ tại Nghi Lộc, Nghệ An

Cùng Phượt – Nghi Lộc phía Đông trông ra biển Đông và giáp thị xã Cửa Lò, phía Đông Nam giáp huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), phía Nam giáp thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên, phía Tây Nam giáp

Chi tiết