Tag "nhơn trạch"

Khách sạn nhà nghỉ tại Nhơn Trạch, Đồng Nai

Cùng Phượt – Nhơn Trạch là một huyện nằm ở phía tây nam tỉnh Đồng Nai. Huyện được thành lập năm 1994 trên cơ sở tách ra từ huyện Long Thành cũ. Từ thành phố Hồ Chí Minh có thể

Chi tiết