Tag "ninh kiều"

Khách sạn nhà nghỉ tại Ninh Kiều, Cần Thơ

Cùng Phượt – Ninh Kiều là quận trung tâm của thành phố Cần Thơ, nơi tập trung chủ yếu các cơ quan ban ngành và là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị và giáo dục của thành phố.

Chi tiết