Tag "quế võ"

Khách sạn nhà nghỉ tại Quế Võ, Bắc Ninh

Cùng Phượt – Quế Võ là một thị xã mới được thành lập của Bắc Ninh. Đây là một địa phương có khá ít làng nghề truyền thống và làng nghề nếu so các khu vực khác trong tỉnh, hiện

Chi tiết