Tag "sa đéc"

Khách sạn nhà nghỉ tại Sa Đéc, Đồng Tháp

Cùng Phượt – Sa Đéc là một trong ba thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. Cùng với thành phố Cao Lãnh và thành phố Hồng Ngự tạo thành ba trung tâm kinh tế của tỉnh Đồng Tháp. Thành

Chi tiết
4.2/5 - (4 đánh giá)