Tag "thái bình"

Khách sạn nhà nghỉ tại Thành phố Thái Bình

Cùng Phượt – Thành phố Thái Bình là trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, quốc phòng… của tỉnh và cũng là một trong 8 thành phố của vùng duyên hải Bắc Bộ. Nằm cách thủ đô

Chi tiết