Tag "thủ thừa"

Khách sạn nhà nghỉ tại Thủ Thừa, Long An

Cùng Phượt – Thủ Thừa là một huyện thuộc tỉnh Long An, sự phát triển kinh tế – xã hội của Thủ Thừa gắn liền với quá trình khai thác đất hoang, di dân xây dựng vùng kinh tế mới

Chi tiết