Tag "thường tín"

Khách sạn nhà nghỉ tại Thường Tín, Hà Nội

Cùng Phượt – Thường Tín là một huyện nằm ở phía nam của thành phố Hà Nội, đây nguyên là tên của một phủ thuộc Trấn Sơn Nam từ thời Lê đến thời nhà Nguyễn. Thời đó Phủ Thường Tín

Chi tiết