Tag "trần văn thời"

Khách sạn nhà nghỉ tại Trần Văn Thời, Cà Mau

Cùng Phượt – Trần Văn Thời là huyện mang tên nhà cách mạng Việt Nam. Địa bàn huyện này thuộc Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế

Chi tiết