Hotels and Hostels in Mo Cay Nam, Ben Tre

Thích thì click đi

Vietnam Backpack Travel Guide – Here is a list of hotels and motels in Ben Tre province for your references. Please contact directly with service providers to have full and most updated information.

khach-san-nha-nghi-tai-ben-tre

Bến dừa, Bến Tre (Ảnh – Huỳnh Thành)

Find the Hotels and Motels in Ben Tre

Anh Hong
Address : 81 Quoc lo 60, Mo Cay town, Mo Cay Nam, Ben Tre
Contact : 075 3606251

Nhi Phung
Address : National Road 57, Da Phuoc Hoi, Mo Cay Nam, Ben Tre
Contact : 0907 058896

Bao
Address : National Road 57, Da Phuoc Hoi, Mo Cay Nam, Ben Tre
Contact : 0918 226768

Nhat Thien
Address : National Road 57, Mo Cay town, Mo Cay Nam, Ben Tre
Contact : 075 3663110

An Thanh
Address :  National Road 57, Da Phuoc Hoi, Mo Cay Nam, Ben Tre
Contact : 0976 957879

Thu Huong
Address :  National Road 57, Da Phuoc Hoi, Mo Cay Nam, Ben Tre
Contact : 075 3842210

Thanh Thuy
Address : 31 Cong Ly, Mo Cay town, Mo Cay Nam, Ben Tre
Contact : 075 3843770

No 1
Address : Quoc lo 60, Mo Cay town, Mo Cay Nam, Ben Tre
Contact : 075 3843644

Le Dang
Address : Quoc lo 60, Mo Cay town, Mo Cay Nam, Ben Tre
Contact : 0949 157999

No 2
Address : Quoc lo 60, Mo Cay town, Mo Cay Nam, Ben Tre
Contact : 075 3843020

Nếu không có khách sạn nào hoặc  nếu bạn biết khách sạn nào chưa có thông tin trong dữ liệu vui lòng giúp đỡ Cùng Phượt bổ sung bằng cách điền vào form TẠI ĐÂY .Thông tin của bạn sẽ góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ các bạn khác có cùng sở thích trên đường phượt.

Search on Google : hotels and motels in ben tre, hotels and motels in ba tri, hotels and motels in binh dai, hotels and motels in chau thanh, hotels and motels in cho lach, hotels and motels in giong trom, hotels and motels in mo cay, hotels and motels in thanh phu

Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn 😉

Ben Tre Recent Posts