Khách sạn nhà nghỉ tại Ba Bể, Bắc Kạn

Cùng Phượt – Ba Bể là một huyện thuộc tỉnh Bắc Kạn. Huyện được đổi tên từ huyện Chợ Rã cũ vào ngày 6 tháng 11 năm 1984, khi đó thuộc tỉnh Cao Bằng. Ngày 1 tháng 1 năm 1997, tỉnh Bắc Kạn được tái lập từ tỉnh Bắc Thái, huyện Ba Bể được chuyển từ tỉnh Cao Bằng về tỉnh Bắc Kạn quản lý. Huyện nằm ở phía tây bắc tỉnh Bắc Kạn, phía bắc và đông bắc giáp huyện Pắc Nặm, phía tây giáp huyện Na Hang (Tuyên Quang), tây nam là huyện Chợ Đồn, phía nam là huyện Bạch Thông và Ngân Sơn ở phía đông.

Tổng hợp danh sách các khách sạn nhà nghỉ tại Ba Bể, Bắc Kạn dành cho các bạn yêu thích du lịch nhé. Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với đơn vị cung cấp dịch vụ để có thông tin chi tiết.

Hoàng hôn trên Hồ Ba Bể (Ảnh - DAUDINHЯAU | 1/3Lines Media)

Các khách sạn tốt, nhiều review cao

Minh Quang Homestay
Địa chỉ: Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0169 542 0267
Xem giá phòng ưu đãi từ:

Huyền Hào Homestay
Địa chỉ: Thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0167 6496504
Xem giá phòng ưu đãi từ:

Duy Thơ Homestay
Địa chỉ: Pác Ngòi, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0165 2022985
Xem giá phòng ưu đãi từ:

Thai An Homestay
Địa chỉ: Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 096 708 18 44
Xem giá phòng ưu đãi từ:

Trần Xuân Homestay
Địa chỉ: Pác Ngòi, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0167 8360570
Xem giá phòng ưu đãi từ:

Quỳnh Chi Homestay
Địa chỉ: Thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0168 5363527
Xem giá phòng ưu đãi từ:

Ba Be Family Homestay
Địa chỉ: Pác Ngòi, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 091 592 19 15
Xem giá phòng ưu đãi từ:

Hoàng Nguyên Homestay
Địa chỉ: Pác Ngòi, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0168 563 7085
Xem giá phòng ưu đãi từ:

Khách sạn Suối Đậu
Địa chỉ: Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 097 430 76 84

Giá Hiềm Homestay
Địa chỉ: Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 091 579 21 86

Homestay Hoàng Chuyền
Địa chỉ: Thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 096 183 82 32

Khách sạn Thái Bình
Địa chỉ: Thôn Nà Mằm, xã Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0982 006 103

Nhà nghỉ Hoa Lan
Địa chỉ: Thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0168 5641124

Nhà nghỉ Công Quỳnh
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209  3876476

Nhà nghỉ Hải Yến
Địa chỉ: Tiểu khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0912 249279

Homestay Duy Tuyên
Địa chỉ: Pác Ngòi, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 091 905 75 08

Khách sạn Việt Trinh
Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3876 354

Ba Be Lake View Homestay
Địa chỉ:  Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 024 3714 0105

Nhà nghỉ Minh Tân
Địa chỉ: Bó Lù Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0946 511966

Khu sinh thái Lê Hùng
Địa chỉ: Xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0971 111318

Khách sạn Thanh Tùng
Địa chỉ: Tiểu khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3876257

Hoa Sơn Homestay
Địa chỉ: Pác Ngòi, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 094 715 01 54

Ngọc Trinh Homestay
Địa chỉ: Pác Ngòi, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0167 829 9000

Khách sạn Thanh Tùng
Địa chỉ: Tiểu khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3876257

Nhà nghỉ Hoành Tứ
Địa chỉ: Pác Ngòi, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3894071

Nhà nghỉ Du Tú
Địa chỉ: Thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3894 113

Khách sạn Điện Lực
Địa chỉ: Xã Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 2242668

Nhà nghỉ An Thảo
Địa chỉ: Nà Mằm, Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3894288

Nhà nghỉ Thái Khuyên
Địa chỉ: Bó Lù Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3507095

Khách sạn Bưu Điện
Địa chỉ: Xã Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3894456 - 0912 190757

Khách sạn Báu Hiện
Địa chỉ: Tiểu khu 10, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0982 549666

Nhà nghỉ Tuấn Linh
Địa chỉ: Thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0976 799858

Khách sạn Phia Bioóc
Địa chỉ: Tiểu khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3876250

Nhà nghỉ Tuấn Trường
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0912 455037

Nhà nghỉ Huỳnh Hà
Địa chỉ: Pác Ngòi, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3894066

Thuận Thơm Homestay
Địa chỉ: Bó Lù Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 097 311 42 34

Nhà nghỉ Suối Mơ
Địa chỉ: Bó Lù Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3894049

Nhà nghỉ Thủy Tiên
Địa chỉ: Bó Lù Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3894094

Nhà nghỉ Huỳnh Len
Địa chỉ: Nà Mằm, Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0983 025306

Homestay Quỳnh Mai
Địa chỉ: Bó Lù, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0163 6798090

Hồng Nhung Homestay
Địa chỉ: Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: Đang cập nhật

Nhà nghỉ Đạt Diễm
Địa chỉ: Thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3507 138

Nhà nghỉ Hợp Hồng
Địa chỉ: Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0163 446 3533

Nhà nghỉ Khánh Toàn
Địa chỉ: Thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3894 067

Đức Khuyến Homestay
Địa chỉ: Pác Ngòi,  Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0989 657710

Nhà nghỉ Du Tư
Địa chỉ: Bó Lù Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0947 642292

Nhà nghỉ Trung Kiên
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0129 4943056

Chi Hòa Homestay
Địa chỉ: Bó Lù Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0915 198915

Nặm Pé Homestay
Địa chỉ: Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0163 538 4183

Homestay Hồng Vịnh
Địa chỉ: Pác Ngòi, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0164 602 9175 - 0209 3894073

Minh Quyến Homestay
Địa chỉ: Thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0941 002443

Nhà nghỉ Chi Hoà
Địa chỉ: Thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0915 198915

Nhà Nghỉ Việt Hùng
Địa chỉ: Bố Lù, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: Đang cập nhật

Khách sạn Trứ Điện
Địa chỉ: Xã Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3894468 - 0982 006103

Nhà nghỉ Nhật Quang
Địa chỉ: Cốc Tộc Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0166 5448407

Nhà nghỉ Trung Thực
Địa chỉ: Thôn Nà Kiêng, xã Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0965 818656

Nhà nghỉ Ông Hiến
Địa chỉ: Bản Cám, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 2212595

Khách sạn Vườn Quốc Gia Ba Bể
Địa chỉ: Xã Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0912 267559

Khách sạn Bưu Điện
Địa chỉ: Nà Mằm, Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209  3894455

Hoàng Hợp Homestay
Địa chỉ: Pác Ngòi, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0169 5420262

Thế Sang Homestay
Địa chỉ: Pác Ngòi, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 6294106

Nhà nghi Mạch Thông
Địa chỉ: Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0166 386 5534

Nhà Nghỉ Duy Trinh
Địa chỉ: Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0167 638 8664

Nhà Nghỉ Sơn Lâm
Địa chỉ: Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 096 880 25 75

Ngọc Luân Homestay
Địa chỉ: Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: Đang cập nhật

Anh Ngọc Homestay
Địa chỉ: Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 098 477 84 34

Khách sạn Hoa
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3876 278

Khách sạn Thùy Dung
Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0977 168666

Ông Toàn Homestay
Địa chỉ: Pác Ngòi, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3894067

Nhà nghỉ Đạt Diễm
Địa chỉ: Pác Ngòi, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0166 8194383

Nhà nghỉ Hải Đăng
Địa chỉ: Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 097 679 98 58

Nhà nghỉ Hồng Sơn
Địa chỉ: Bó Lù Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0916 512001

Mr Linh's Homestay
Địa chỉ: Cốc Tộc, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3894 721

Khách sạn Hoa Sim
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0987 835288

Nhà nghỉ Hồng Gấm
Địa chỉ: Bó Lù Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0987 141315

Nhà nghỉ Phjaboóc
Địa chỉ: Tiểu khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3876 250

Khách sạn Hoàng Cường
Địa chỉ: Tiểu khu 10, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3876936

Nếu không có khách sạn nào hoặc  nếu bạn biết khách sạn nào chưa có thông tin trong dữ liệu vui lòng giúp đỡ Cùng Phượt bổ sung bằng cách điền vào form TẠI ĐÂY .Thông tin của bạn sẽ góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ các bạn khác có cùng sở thích trên đường phượt.

Tìm kiếm trên Google

 • khách sạn tại Ba Bể
 • nhà nghỉ tại Ba Bể
 • khách sạn giá rẻ tại Ba Bể
 • nhà nghỉ giá rẻ tại Ba Bể
 • khách sạn tốt ở Ba Bể
 • nhà nghỉ tốt ở Ba Bể
 • nhà trọ ở Ba Bể
 • đánh giá khách sạn Ba Bể
 • homestay ở Ba Bể
 • homestay giá rẻ ở Ba Bể

Khách sạn nhà nghỉ tại Ba Bể, Bắc Kạn
4 (555 đánh giá)

Quy định chung

 • Vui lòng chỉ để lại bình luận trên website bằng tài khoản Facebook cá nhân.
 • Đọc kỹ thông tin trong bài trước khi đặt câu hỏi, Cùng Phượt chỉ trả lời những nội dung chưa có trong bài.
 • Không quảng cáo, rao vặt trong bình luận khi chưa được sự cho phép từ Cùng Phượt.
 • Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức, tất cả các nick cố tình spam sẽ bị cấm bình luận, nội dung spam sẽ bị ẩn khỏi website.