Tag "cỏ lau"

Cánh đồng cỏ lau trắng giữa sông Trà Khúc

Những ngày này, cỏ lau ở bãi bồi giữa sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) trổ hoa trắng muốt, kết thành vạt như mây trời.

Chi tiết
Cánh đồng cỏ lau trắng giữa sông Trà Khúc
5 (2 đánh giá)