Tag "thành nhà mạc"

Dấu tích thành nhà Mạc tại Lạng Sơn

Từng là căn cứ quân sự nhằm chống lại nhà Lê – Trịnh vào thế kỷ 16-17, hiện nay thành nhà Mạc chỉ còn lại khoảng 300 m tường thành kiên cố.

Chi tiết
Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn ;)