Buses to Mui Ne, Binh Thuan

Thích thì click đi

Vietnam Backpack Travel Guide – Here is the full list of bus routes from Ha Noi and Sai Gon to Mui Ne, Binh Thuan. Please call them directly (phone number provided in the list already) to have precise and most updated information. Apart from these buses, you can travel to Mui Ne, Binh Thuan by sitting on buses from Ha Noi to Sai Gon, Sai Gon to Da Nang, Sai Gon to Hue, Sai Gon to Ha Noi and get off at Mui Ne, Binh Thuan.

Những đồi cát là đặc trưng của Bình Thuận (Ảnh – Internet)

 SAI GON AND THE SOUTH TO PHAN THIET – MUI NE – BINH THUAN

PHUONG TRANG

 • Route : Sai Gon – Phan Thiet – Mui Ne
 • Schedule : Sai Gon 7h-7h30-8h-15h-17h-19h  Mui Ne 0h30-8h-9h-11h-113h30-14h
 • Contact : 08 38309309

MINH TO

 • Route : Sai Gon – Bac Ruong
 • Schedule : Bac Ruong 12h30 Sai Gon 19h
 • Contact: 063 3894280 – 0918 853010 – 0974 885844

DONG HUNG

 • Route : Sai Gon – Phan Ri – Cho Lau – Lien Huong
 • Schedule :Sai Gon tu 6h-19h30 Phan Ri: 4h-5h-8h-11h-21h-23h Lien Huong: 7h30-11h -21h-23h30
 • Contact : 0916 727727 – 062 3970970 – 062 3950950

SANG HUY

 • Route : Sai Gon – Tanh Linh
 • Schedule : Sai Gon 6h den 9h Tanh Linh 12h30 den 14h
 • Contact :  0917 151242

HANH CAFE

 • Route :  Sai Gon – Mui Ne
 • Schedule : Sai Gon 15h30 Mui Ne 8h
 • Route :  Mui Ne – Nha Trang
 • Schedule : 2h-14h
 • Contact : 08 39205679 – 062 3847347 – 058 3527466

QUANG VINH

 • Route : Sai Gon – Bac Ruong
 • Schedule : Bac Ruong 6h30-7h Sai Gon 13h30-14h20
 • Contact: 062 3891772 – 0924 975924 – 0919 398996

TAM HANH

 • Route : Sai Gon – Mui Ne
 • Schedule :  Sai Gon: 8h1 -9h-15h-20h30 Mui Ne 1h-8h30-13h30-17h
 • # Sai Gon – Phan Thiet
 • Schedule : Sai Gon 8h15-9h-15h-20h15-21h15 Phan Thiet 9h-14h-17h30-2h
 • Route : Da Lat – Mui Ne
 • Schedule : 1h30-7h30
 • Route :  Mui Ne – Nha Trang
 • Schedule : Mui Ne 1h-13h30 Nha Trang 8h-20h30
 • Contact : 08 39205653 – 063 3828383(Da Lat) – 062 3847561(Mui Ne) – 058 3527525(Nha Trang)

HOANG ANH

 • Route : Sai Gon – Duc Linh
 • Schedule : Call
 • Contact : 0983 440533 – 0909 722980

HOANG DUNG

 • Route : Sai Gon – Phan Thiet
 • Schedule : Phan Thiet 2h-3h Sai Gon 11h-12h
 • Contact : 0913 932441

XUAN CAM

 • Route :  Bac Ruong – Tanh Linh – Can Cu 6 – Sai Gon
 • Schedule : Cho Huy Khiem 1h Sai Gon 6h
 • Contact : 062 3891529 – 0913 664322
 • Route :  Bac Ruong – Tanh Linh – Can Cu – Ben xe mien Dong
 • Schedule : Bac Ruong 0h30-7h Tanh Linh 1h30-7h40 Sai Gon 8h45-14h50
 • Contact : 0913 664322 – 0123 3353431
 • Route : Bac Ruong – Tanh Linh – Gia An – Ben xe mien Dong
 • Schedule : Bac Ruong 8h40 Tanh Linh 10h Gia An 10h20
 • Contact : 0122 4662255

QUANG THACH

 • Route : Sai Gon – Phan Thiet
 • Schedule : Call
 • Contact : 0913 664338

QUOC PHU

 • Route : Long Hai (Ba Ria Vung Tau) – Phan Thiet
 • Schedule : Long Hai 5h50 Phan Thiet 11h20
 • Contact : 0938 274767 – 0909 219977
 • Route : Vung Tau – Phan Thiet
 • Schedule : Vung Tau 5h20 Phan Thiet 12h20
 • Contact : 0938 274767 – 0918 070321

PHUONG UYEN

 • Route : Lien Huong-Phan Ri-Cho Lau-Hoa Da-Luong Son-Ben xe mien Dong
 • Schedule : Lien Huong 9h-22h-23h Sai Gon 10h-12h-21h
 • Contact: 062 3850954 – 0916 377929 – 0918 034750

THANH NGOC

 • # Sai Gon – Ham Tan – La Gi
 • Ra vao Sai Gon tai ben xe Mien Dong.
 • Contact: 0169.4444.196

MY LINH

 • Route : Phan Thiet – Nha Trang
 • Schedule : Phan Thiet 6h-6h30 Nha Trang 12h-13h
 • Contact: 062 3838527 – 0918 591656 – 0979 015558

VIET YEN

 • Route : Ben xe Mien Dong – QL20-Dakai-Sung Nhon-Duc Phu-Nghi Duc-Duc Tan-Bac Ruong-Huy Khiem
 • Schedule : Sai Gon 15h Bac Ruong 8h
 • Contact: 0909 523197 – 0982 519719

TRUNG NGA

 • Route : Sai Gon – Phan Thiet
 • Schedule : Phan Thiet 2h-4h-9h30 Sai Gon 9h30-12h-14h-17h
 • Contact : 0903 009494 – 0903 041414  – 062 3829182

TAN DONG PHUONG

 • Route : Sai Gon – Bac Ruong
 • Schedule : Sai Gon 8h Bac Ruong 13h
 • Contact: 0918 883667 – 0935 047953

HONG HIEN

 • Route : Sai Gon – Phan Thiet
 • Schedule : Phan Thiet 6h-7h-8h Sai Gon 12h-13h-14h
 • Contact: 062 3827613 – 0983 829391 – 0919 693738

HOA HIEP

 • Route : Ca Mau – Phan Thiet
 • Schedule : Ca Mau 19h Phan Thiet 16h30
 • Contact : 0937 383767 – 0938 595767
 • Route : Ca Mau – La Gi (Binh Thuan)
 • Schedule : Ca Mau 20h La Gi 16h
 • Contact : 0780 3554567 – 0948 022226 – 0948 022228

QUOC HUY

 • Route : Sai Gon – Bac Ruong
 • Schedule : Bac Ruong 5h Sai Gon 12h30
 • Contact: 0972 430907

TRUNG

 • Route : Buon Ma Thuot – Phan Thiet
 • Schedule : Buon Ma Thuot 6h Phan Thiet 5h45
 • Contact: 0500 3854759 – 0913 487449 – 0917 151242

VINH HOA

 • Route : Sai Gon – Ham Tan
 • Schedule : Sai Gon 7h-9h-11h-13h-15h-17h-19h La Gi 2h-4h-7h-9h-11h-13h
 • Contact : 062 3606333 – 0907 843333 – 062 3843333

VU HOANG

 • Route : Sai Gon – Phan Thiet
 • Schedule : Phan Thiet 4h-5h Sai Gon 13h-14h
 • Contact: 0918 591791 – 0908 389290

HA LINH

 • Route : Mui Ne – Sai Gon
 • Schedule : Mui Ne  1h30-8h30-13h30
 • Route : Mui Ne – Nha Trang
 • Schedule : 1h30-13h30
 • Route : Mui Ne – Da Lat
 • Schedule : Mui Ne 7h-13h
 • # Mui Ne di Da Lat:
 • Contact : 08 35075345 – 062 3700335 – 058 3524877

9 LAN

 • Route : Sai gon – Duc Linh – Vu Hoa – Gia An – Tanh Linh
 • Schedule : Tanh Linh 12h40-14h10
 • Phuc vu hai chuyen trong ngay: Sang Ben xe Mien Dong di, chieu BX Tanh Linh ve.
 • Contact : 0937 674746 – 0933 951519 – 0909 103259 – 0986 683998

THANH THUY

 • Route : Sai Gon – Tanh Linh – Bac Ruong
 • Schedule : Bac Ruong 3h40-5h Sai Gon 11h20-12h50
 • Contact: 0939 432738 – 0122 8855984

KUMHO SAMCO

 • Route : Sai Gon – Phan Thiet
 • Schedule : Sai Gon 7h-8h-9h-10h-12h-13h-14h-15h30-16h30-18h Phan Thiet  2h-7h-8h30-10h-12h30-13h-14h-15h30-17h
 • Contact : 062 3834000
 • Route : Sai Gon – Mui Ne
 • Schedule : Sai Gon 8h-15h30 Mui Ne 9h-13h30
 • Contact : 062 3849676

NGOC HUNG

 • Route : Sai Gon – Phan Thiet – Mui Ne
 • Schedule : Sai Gon 12h30 Mui Ne 7h
 • Contact: 0918 620255 – 0169 9449370

TUAN HOA

 • Route : Sai Gon – Phan Thiet
 • Schedule : Phan Thiet 2h-3h-5h-9h Sai Gon 9h-11h-15h-17h
 • Contact : 062 3816989 – 0919 003344 – 0977 747476

VUONG PHAT

 • Route : Bac Ruong – Sai Gon
 • Schedule : Bac Ruong 6h Sai Gon 13h30
 • Contact: 0169 9712226  – 0167 3883857

SANG HOA

 • Route : Sai Gon – Can Cu – Tanh Linh – Bac Ruong.
 • Schedule : Bac Ruong 0h30-4h20-6h30 Sai Gon 10h-13h15h
 • Contact: 062 3891535 – 0919 331599.

HUNG

 • Route : Buon Ma Thuot – Phan Thiet
 • Schedule : Buon Ma Thuot 6h Phan Thiet 5h45
 • Contact: 0500 3811653 – 0914 055744

TAN DAT

 • Route : Duc Linh – Sai Gon
 • Schedule : Call
 • Contact: 0937 007947 – 0918 135735

QUE HUONG

 • Route :  Sai Gon – Tanh Linh
 • Schedule : Tanh Linh 4h30 Sai Gon 12h
 • Contact: 0936 948984 – 0918 916070
 • Route : Sai Gon – Bac Ruong
 • Schedule : Bac Ruong 1h-10h30 Sai Gon 10h40-18h30
 • Contact: 0937 017217

NGOC CHINH

 • Route : Tra Vinh – Vinh Long – Phan Thiet
 • Schedule : Vung Liem 3h Phan Thiet 3h
 • Contact : 0128 3205619 – 0907 881294

LINH CHI

 • Route :  Sai Gon – Duc Linh (Binh Thuan)
 • Schedule : Sai Gon 5h30-10h30 Duc Linh 11h40-15h30
 • Contact: 0918 100160 – 0968 004005

UT MINH

 • Route : Sai Gon – Bac Ruong
 • Schedule : Sai Gon 5h-7h Bac Ruong 11h50
 • Contact: 0949 493868 – 0909 291439

VAN TIN

 • Route : Ben Tre – Phan Thiet
 • Schedule : Ben Tre 6h50 Phan Thiet 2h20
 • Contact: 075 3822092 – 0914 716869 – 0908 887764

Local buses in Phan Thiet, Binh Thuan

# 01 : Suoi Cat — Hon Rom
383 Tran Quy Cap, Tp. Phan Thiet) – Tran Hung Dao – Ton Duc Thang – Thu Khoa Huan – Nguyen Thong – Phan Thiet university – Nguyen Dinh Chieu (Khu du lich Ham Tien) – Huynh Thuc Khang – Mui Ne – Hon Rom – Suoi Nuoc (Khu du lich Thien Trang)
# 02 : Tien Loi – Ma Lam – Ham Tri
# 03 : Phan Thiet – Phu Long – Nga ba Gop – Luong Son
# 04 : Ta Cu – Phan Thiet – Phu Long
# 05 : Phan Thiet – Muong Man – Ham Can
# 06 : Phan Thiet – Ke Ga – La Gi
Khu du lich Thuong Chanh – Tien Thanh – Ke Ga – Tan Hai – San van dong Phuoc Hoi (Thi xa La Gi)
# 07 : La Gi – Tan Hai – Binh Chau (Ba Ria – Vung Tau)
# 09 : Phan Thiet – Ganh
Ben xe Nam Phan Thiet – Tran Quy Cap – duong Truong Chinh (QL1A) – Benh vien tinh – duong Nguyen Hoi – duong Tu Van Tu – duong Tran Hung Dao – duong Thu Khoa Huan –Nguyen Thong(DH Phan Thiet) – Ham Tien – Mui Ne – du lich Ganh

Local buses map in Phan Thiet, Binh Thuan

 Search on Google

 • Buses from Saigon to Mui Ne
 • Buses from Saigon to Phan Thiet
 • Buses to Ninh Thuan
 • Buses to Mui Ne, buses to Phan Thiet
 • Sleeping buses to Mui Ne
Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn 😉

Binh Thuan Recent Posts