Hotels and Motels in Phu Ly, Ha Nam

Thích thì click đi

Vietnam Backpack Travel Guide – Here is a list of hotels and motels in Phu Ly, Ha Nam province for your references. Please contact directly with service providers to have full and most updated information.

Find the Hotels and Motels in Ha Nam
30-4
Address : 34 duong Bien Hoa, Phu Ly city, Ha Nam
Contact : 0351 3854035

Inco Ha Nam
Address : Quoc lo 1A, Phu Ly city, Ha Nam
Contact : 0924 249779

Huong Viet
Address : Duong Le Hoan, Phu Ly city, Ha Nam
Contact : 0351 3842674

Hoa Binh
Address : 106 Tran Phu, Phu Ly city, Ha Nam
Contact : 0351 3851611 – 0351 3851005

Hai Dang
Address : Duong Le Loi, Phu Ly city, Ha Nam
Contact :

2-9
Address : Duong Hai Ba Trung, Phu Ly city, Ha Nam
Contact : 0351 3858929

Binh Minh
Address : Duong Tran Phu, Phu Ly city, Ha Nam
Contact : 0351 3851097

Ha Nam
Address : To 3B phuong Luong Khanh Thien, Phu Ly city, Ha Nam
Contact : 0351

Hai Hoa
Address : Quoc lo 1A, phuong Hai Ba Trung, Phu Ly city, Ha Nam
Contact :

Nha nghi Ngoc Phu
Address : 223 Nguyen Van  Troi, Phu Ly city, Ha Nam
Contact : 0915 669763

Anh Dao
Address : 245 duong Ly Thuong Kiet, Phu Ly city, Ha Nam
Contact : 0351 3851384

Hong Tham
Address : Duong Le Hoan, Phu Ly city, Ha Nam
Contact : 0351 3851739

Minh Son
Address : 395 Ly Thuong Kiet, Phu Ly city, Ha Nam
Contact : 0351 3851205

Ven Do
Address : 133 Ly Thuong Kiet, Phu Ly city, Ha Nam
Contact : 0351 3851856

Nếu không có khách sạn nào hoặc  nếu bạn biết khách sạn nào chưa có thông tin trong dữ liệu vui lòng giúp đỡ Cùng Phượt bổ sung bằng cách điền vào form TẠI ĐÂY .Thông tin của bạn sẽ góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ các bạn khác có cùng sở thích trên đường phượt.

Search on Google :hotels and motels in ha nam, hotels and motels in binh luc, hotels and motels in duy tien, hotels and motels in kim bang, hotels and motels in ly nhan, hotels and motels in phu ly, hotels and motels in thanh liem, hotels and motels in ha nam, hotels and motels in binh luc, hotels and motels in duy tien, hotels and motels in kim bang, hotels and motels in ly nhan, hotels and motels in phu ly, hotels and motels in thanh liem

Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn 😉

Ha Nam Recent Posts