Khách sạn nhà nghỉ tại Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Khách sạn nhà nghỉ tại Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh (Cập nhật 10/2021)

Cùng Phượt – Tổng hợp các khách sạn nhà nghỉ tại Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh cho các bạn yêu thích du lịch. Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với các đơn vị cung cấp dịch vụ để có thông tin chi tiết.

Tìm các khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh
Khách Sạn Bông Mai
Địa chỉ: 14 Hoa Mai, P.2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 35.170.988

Khách Sạn Cali
Địa chỉ: 40 Lô C1 Phan Xích Long, P.7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 35.172.686

Khách Sạn Hoa Mai
Địa chỉ: 75 Hoàng Văn Thụ, P.15, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.445.599

Khách Sạn Hoa Đông Dương
Địa chỉ: 122-124 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 477 333 – 0938 005 669

Khách Sạn Hoàng Dung
Địa chỉ: 257 Phan Xích Long, P.7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 35.170.423

Khách Sạn Hoàng Nguyễn
Địa chỉ: 40/14 Nguyễn Văn Đậu, P.5, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.434.809

Khách Sạn Hoàng Thi
Địa chỉ: 29/1 Hoàng Diệu, P.10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39.910.908

Khách Sạn Hoàng Đạt
Địa chỉ: 56b Hoa Lan, P.2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 35.172.969

Khách Sạn Hồng Việt
Địa chỉ: 16 Nguyễn Thị Huỳnh, P.8, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.447.873

Khách Sạn Hương Mai
Địa chỉ: 112 Đào Duy Anh, P.9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39.972.508

Khách sạn Kim Cương
Địa chỉ: 133A – 133B Nguyễn Đình Chính, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.478.288

Khách sạn Kim Long
Địa chỉ: 43D/3 Hồ Văn Huê, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.458.136

Khách sạn Kim Ngọc
Địa chỉ: 205 Phan Đình Phùng, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.440.496

Khách sạn Kim Yến
Địa chỉ: 126 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 36.012.152

Khách sạn La Quang
Địa chỉ: 589/20C-D Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.423.808

Khách sạn Lai
Địa chỉ: 8 Phan Đình Phùng, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.440.901

Khách sạn Lê Lan
Địa chỉ: 39 Hoa Sứ, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 35.173.682

Khách sạn Li Sa
Địa chỉ: 49 Hoa Lan, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 35.173.790

Khách sạn Lý Quỳnh
Địa chỉ: 157 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.441.563

Khách sạn Minh Phương
Địa chỉ: 98 Hồ Văn Huê, P.9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39.973.884

Khách sạn Minh Thy
Địa chỉ: 2 Lê Văn Sỹ, P.11, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.448.634

Khách sạn Minh Đức
Địa chỉ: 22-C7 Phan Xích Long, P.7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 35.174.305

Khách Sạn Mini Bình Minh
Địa chỉ: 217 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.444.506

Khách sạn Mini Tiến Đạt
Địa chỉ: 2a Phan Đình Phùng, P.2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.447.088

Khách sạn Movenpick SaiGon
Địa chỉ: 253 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.449.222

Khách sạn Mùa Hè
Địa chỉ: 8C-10B Nhiêu Lộc, P.2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 35.174.731

Khách sạn Mỹ Ý
Địa chỉ: 171 Phan Xích Long, P.7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 36.012.152

Khách sạn Ngọc Châu
Địa chỉ: 18 Thích Quảng Đức, P.5, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39.904.439

Khách sạn Ngọc Linh
Địa chỉ: 43 Hoa Sứ, P.7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 35.178.537

Khách sạn Ngọc Vàng
Địa chỉ: 54/3 Đào Duy Anh, P.9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39.976.922

Khách sạn Ngọc Vũ
Địa chỉ: 14/5 Đào Duy Anh, P.9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.423.061

Khách sạn Oanh Tú
Địa chỉ: 38C1 Phan Xích Long, P.7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 35.172.806

Khách sạn Phụng Thành
Địa chỉ: 15A Nguyễn Thị Huỳnh, P.8, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.479.108

Khách sạn Phương Nam
Địa chỉ: 8B Nguyễn Văn Đậu, P.5, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.442.016

Khách sạn Quốc Hải
Địa chỉ: 31C8 Phan Xích Long, P.2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 35.171.844

Khách sạn Quỳnh Anh
Địa chỉ: C4 Lô 65-66 Phan Xích Long, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 35.178.519

Khách sạn Quỳnh Hương
Địa chỉ: 206B Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39.904.648

Khách sạn S.M Thiên Hương
Địa chỉ: 239 Huỳnh Văn Bánh, P.12, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 36.012.152

Khách sạn Sài Gòn Xanh
Địa chỉ: 740C Nguyễn Kiệm, P.4, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.442.452

Khách sạn Sao Ánh Mai
Địa chỉ: 49-51-53 Lô C Hoa Cúc, P.7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 35.174.954

Khách sạn Sông Hàn
Địa chỉ: 197A Hoàng Văn Thụ, P.8, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.455.002

Khách sạn Sông Thương
Địa chỉ: 6 Đào Duy Anh, P.9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.463.130

Khách sạn Star City Saigon
Địa chỉ: 144 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39.998.888

Khách sạn Tân Sơn Nhất
Địa chỉ: 200 Hoàng Văn Thụ, P.9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.441.039

Khách sạn Thái Anh
Địa chỉ: 27c13-15b Hoa Lan, P.2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 35.172.238

Khách sạn Thái Hà Huy
Địa chỉ: 148 Lê Văn Sỹ, P.10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08) 39.910.677

Khách sạn Thái Đạt
Địa chỉ: 3/37 Thích Quảng Đức, P.3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 36.012.152

Khách sạn Thanh Nghĩa
Địa chỉ: 567 Nguyễn Kiệm, P.9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.448.124

Khách sạn Thạnh Phát
Địa chỉ: 88/1a Phan Xích Long, P.2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39.953.036

Khách sạn Thanh Quỳnh
Địa chỉ: 121-123 Phan Xích Long, P.7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 35.172.813

Khách sạn Thiên Hương
Địa chỉ: 81 Đặng Văn Ngữ, P.14, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.446.278

Khách sạn Timi
Địa chỉ: 115 Hoàng Văn Thụ, P.8, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.424.412

Khách sạn Trà My
Địa chỉ: 214-216 Phan Xích Long, P.2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 35.178.948

Khách sạn Uy Tín
Địa chỉ: 8 Trương Quốc Dung, P.8, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.459.671

Khách sạn Vân Nam
Địa chỉ: 55-c10 Đường 11 Kdc Miếu Nổi, P.2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 35.174.472

Khách sạn Văn Thi
Địa chỉ: 5 Lam Sơn, P.5, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.414.884

Khách sạn Việt Úc
Địa chỉ: 225 Phan Xích Long, P.7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 35.173.450

Khách sạn Vỹ Hạ
Địa chỉ: 11a Hoa Sứ, P.7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 35.170.863

Khách Sạn Đặng Thanh
Địa chỉ: 25c8 Phan Xích Long, P.2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 35.171.906

Trần Bùi
Địa chỉ: 240-242 Phan Xích Long, phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 35176148

Tìm trên Google

  • khách sạn nhà nghỉ tại quận phú nhuân
  • khách sạn giá rẻ tại sài gòn
  • khách sạn chất lượng tốt tại sài gòn
  • khách sạn giá tốt ở hồ chí minh
Đánh giá bài viết này