Khách sạn nhà nghỉ tại Thành phố Bạc Liêu

Khách sạn nhà nghỉ tại Thành phố Bạc Liêu

Chiều trên biển Bạc Liêu (Ảnh - Andre Luu)

Nhà nghỉ Phương Mai
419 Cao Văn Lầu, Phường 5, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu
0781 3922699

Nhà nghỉ Bình An
42 Lê Duẩn, Phường 1, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu
0781 3952259

Khách sạn Mê Linh
137 đường 23-8, Phường 7, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu
0781 3823560

Khách sạn 58
58 Hoàng Diệu, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu
0781 3824032

Nhà nghỉ Ngọc Hải
18 Nguyễn Thái Học, Phường 1, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu
0781 3969656

Nhà nghỉ Tuấn Thanh
Tỉnh lộ 38, Phường 5, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu
0945 384448

Khách sạn Bạc Liêu
2 Hai Bà Trưng, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu
0781 3822437

Nhà khách số 1 Hùng Vương
1 Hùng Vương, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu
0781 3895678

Khách sạn Công Tử
13 Điện Biên Phủ, Phường 3, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu
0781 3953305

Khách sạn Trường Giang
59 Ngô Quang Nhã, Phường 1, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu
0781 3829328

Nhà nghỉ 252
252 Trần Phú, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu
0781 3602252

Khách sạn Ánh Hồng
91 Trần Phú, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu
0781 3954699

Khách sạn Blue Diamonds
Góc Bà Triệu - Võ Thị Sáu, Phường 3, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu
0781 3953304

Khách sạn Hải Hồ
31 đường 23-8, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu
0781 3952026

Nhà nghỉ Đại Nam
162 Trần Phú, Phường 7, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu
0918 059301

Nhà nghỉ Ngọc Cường
474 Trần Phú, Phường 7, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu
0781 3826047

Khách sạn Dandy
13 Điện Biên Phủ, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu
0781 3953305

Khách sạn Kiều Hối Bạc Liêu
8 Hai Bà Trưng, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu
0781 3957080

Khách sạn Tiên Kim
50 Trần Phú, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu
0781 3825620

Khách sạn Hoàng Cung
1B/5 Trần Phú, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu
0781 3823362

Khách sạn Á Đông
22/8 Quốc lộ 1A, Phường 7, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu
0781 3952099

Khách sạn Kim Hưng 2
331 Võ Thị Sáu, Phường 7, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu
0781 3828868 - 0913 616462

Nhà khách Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây lắp Viễn thông Bạc Liêu
22 Bà Triệu, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu
0781 3959595

Nhà khách công ty xổ số Bạc Liêu
7 Hai Bà Trưng, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu
0781 3822354

Tìm kiếm trên Google