Hotels and Hostels in Ben Tre city, Ben Tre

Thích thì click đi

Vietnam Backpack Travel Guide – Here is a list of hotels and motels in Ben Tre city, Ben Tre province for your references. Please contact directly with service providers to have full and most updated information.

khach-san-nha-nghi-tai-ben-tre

Bến dừa, Bến Tre (Ảnh – Huỳnh Thành)

Find the Hotels and Motels in Ben Tre
Ben Tre
Address : 8 Tran Quoc Tuan, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 075 3825332

Dong Khoi
Address : 16 Hai Ba Trung, Phuong 2, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 075 3822240

Cong Doan Ben Tre
Address : 36 Hai Ba Trung, Phuong 2, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 075 3825082

Ham Luong
Address : 200C Hung Vuong, Phuong 5, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 075 3560560

Que Huong
Address : 38 Hai Ba Trung, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 075 3835888

Phuong Hoang
Address : 28 Hai Ba Trung, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 075 6284377

Hung Vuong
Address : 148-166 Hung Vuong, Phuong 3, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 075 3822408

Truc Giang
Address : 66 duong 3/2, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 075 3545543

Song Nguyen
Address : 426C7, khu pho 6, phuong Phu Hung, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 075 2210937

Oasis
Address : 151 Xa My Thanh An, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 075 3338800

Viet Uc
Address : 16 Hai Ba Trung, Phuong 2, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 075 3511888

Hai Long
Address : 500 Nguyen Thi Dinh, Phu Tan, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 075 3545157

Dai Phuc
Address : 1K Nguyen Thi Dinh, Phu Khuong, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 075 3838877

Dai An
Address : 234D8 Hung Vuong, Phuong 7, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 075 3512050

Cuu Long
Address : Dong Khoi, Phu Khuong, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 075 3822548

Nha khach Ben Tre
Address : Duong CMT8, Phuong 3, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 075 3822339

Nhan Duyen
Address : 244 Nguyen Hue, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 075 3816889

Viet Hong
Address : 194 Nguyen Hue, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 075 3822292

Viet Hoa
Address : 5 Hai Ba Trung, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 075 3813016

99
Address : 73 Phan Ngoc Tong, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 075 3831234

89
Address : 477 Nguyen Hue, Phu Khuong, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 075 3701873

Quang Dung
Address : 24 Doan Hoang Minh, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 075 3829447

Song Nhi
Address : 519 Dong Khoi, Phu Khuong, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 0909 009926

590
Address : 590 Dong Khoi, Phu Khuong, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 075 3813609

Hong Nhung
Address : 113 Nguyen Thi Dinh, Phu Tan, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 075 3835114

so 9
Address : 592 Nguyen Thi Dinh, Phu Khuong, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 075 3824257

Thanh Thuy
Address : Nguyen Thi Dinh, Phu Khuong, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 075 6251270

Tuan Nguyen
Address : Nguyen Thi Dinh, Phu Tan, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 075 2477678

Van Hoa
Address : 225A/2 Ap Son Dong, Ben Tre city, Ben Tre
Contact : 0969 996990

Thanh Truc
Address: 244C Nguyen Hue, P1, Ben Tre city, Ben Tre
Contact: 0909 361109

Homestay Muoi No
Address: Xa My Thanh An, Ben Tre city, Ben Tre
Contact: 0939 763940

Huynh My
Address: 64A Dai lo Dong Khoi, Ben Tre city, Ben Tre
Contact: 075 2223456

Huynh My 1
Address: 68A2 Truong Dinh, P6, Ben Tre city, Ben Tre
Contact: 075 6538888

Binh Phuc
Address: 168 Binh Thanh, Binh Phu, Ben Tre city, Ben Tre
Contact: 075 2470888

Ti Ni
Address: 66 Duong 3 Thang 2, P3, Ben Tre city, Ben Tre
Contact: 01694547347

Nếu không có khách sạn nào hoặc  nếu bạn biết khách sạn nào chưa có thông tin trong dữ liệu vui lòng giúp đỡ Cùng Phượt bổ sung bằng cách điền vào form TẠI ĐÂY .Thông tin của bạn sẽ góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ các bạn khác có cùng sở thích trên đường phượt.

Search on Google : hotels and motels in ben tre, hotels and motels in ba tri, hotels and motels in binh dai, hotels and motels in chau thanh, hotels and motels in cho lach, hotels and motels in giong trom, hotels and motels in mo cay, hotels and motels in thanh phu

Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn 😉

Ben Tre Recent Posts