Hotels and Motels in Thoi Binh, Ca Mau

Thích thì click đi

Vietnam Backpack Travel Guide – Here is a list of hotels and motels in Thoi Binh, Ca Mau province for your references. Please contact directly with service providers to have full and most updated information.

khach-san-nha-nghi-tai-ca-mau

Cape Ca Mau (Photo: Nguyen Hoang Long)

Thoi Binh People’s Committees Guest house
Address : Thoi Binh town, Thoi Binh, Ca Mau
Contact : 0780 3860272

Nguyen Phuoc
Address : Thoi Binh town, Thoi Binh, Ca Mau
Contact :0780 3860636

Huynh Lam
Address : Thoi Binh town, Thoi Binh, Ca Mau
Contact : 0780 3860373

Nếu không có khách sạn nào hoặc  nếu bạn biết khách sạn nào chưa có thông tin trong dữ liệu vui lòng giúp đỡ Cùng Phượt bổ sung bằng cách điền vào form TẠI ĐÂY .Thông tin của bạn sẽ góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ các bạn khác có cùng sở thích trên đường phượt.

Search on Google: hotels and motels in ca mau, hotels and motels in cai nuoc, hotels and motels in ca mau, hotels and motels in dam doi, hotels and motels in nam can, hotels and motels in ngoc hien, hotels and motels in phu tan, hotels and motels in thoi binh, hotels and motels in tran van thoi, hotels and motels in u minh

Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn 😉

Ca Mau Recent Posts