Khách sạn nhà nghỉ tại Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn

Thích thì click đi

Cùng Phượt – Tổng hợp các khách sạn nhà nghỉ tại Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn cho các bạn yêu thích du lịch. Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với các đơn vị cung cấp dịch vụ để có thông tin chi tiết.

Tìm các khách sạn nhà nghỉ tại tỉnh Bắc Kạn
Thị xã
Khách sạn Bắc Kạn
Địa chỉ : Tổ 8b P.Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3873796

Khách sạn Anh Thư
Địa chỉ : Tổ 11c P.Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 6256666

Khách sạn Thiên Ân
Địa chỉ : Tổ 10. P. Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3812468

Khách sạn Hoa Hồng
Địa chỉ : Tổ 11a. P. Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870429

Khách sạn Đức Nguyệt
Địa chỉ : Tổ 10b P. Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870366

Khách sạn Chiến Linh
Địa chỉ : Tổ 6. P. Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3872670

Khách sạn Long Ngọc
Địa chỉ : Tổ 4. P. Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870266

Khách sạn ThanhThanh
Địa chỉ : Tổ 2. P. Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870100

Khách sạn Đông Ngọc
Địa chỉ : Tổ 7. P. Sông Cầu, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3872179

Khách sạn Quân Đội
Địa chỉ : Tổ 7b P. Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0912740999

Khách sạn Phú Luyến
Địa chỉ : 46 Trần Hưng Đạo, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3875839 – 0943 628349 – 0915 204376

Nhà nghỉ Trung Dung
Địa chỉ : Tổ 2. P. Minh Khai, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3877357

Nhà nghỉ Ngọc Thúy
Địa chỉ : Tổ 6 P. Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3871078

Nhà nghỉ Quỳnh Mai
Địa chỉ : Tổ 4. P. Minh Khai, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870451

Nhà nghỉ Thanh Hằng
Địa chỉ : Tổ 4. P. Minh Khai, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3871611

Nhà nghỉ Thành Nhơn
Địa chỉ : Tổ 4. P. Minh Khai, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870432

Nhà nghỉ Thế Sơn
Địa chỉ : Tổ 10. P. Minh Khai, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870617

Nhà nghỉ  Hồng Hiền
Địa chỉ : Tổ 1. P. Minh Khai, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3871035

Nhà nghỉ Thu Cúc
Địa chỉ : Tổ 4. P. Minh Khai, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3871881

Nhà nghỉ Phúc Bổng
Địa chỉ : Tổ 4. P. Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870888

Nhà nghỉ Quỳnh Trang
Địa chỉ : Tổ 8b. P. Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3871707

Nhà nghỉ  Hoa Bằng Lăng
Địa chỉ : NamĐội Thân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3871071

Nhà nghỉ Mai Dung
Địa chỉ : Tổ 9b. P. Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3871071

Nhà nghỉ Hương Thu
Địa chỉ : Tổ 10. P. Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870221

Nhà nghỉ Đức Chung
Địa chỉ : Tổ 8b. P. Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870213

Nhà nghỉ Duy Linh
Địa chỉ : Tổ 11c. P. Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3871097

Nhà nghỉ Thu Hiền
Địa chỉ : Tổ 7b. P. Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870700

Nhà nghỉ Anh Đào
Địa chỉ : Số 40 tổ 9B, phường Đức Xuân, Tx Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3810488

Nhà nghỉ Nhà nghỉ 88
Địa chỉ : Tổ 7b. P. Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3877088

Nhà nghỉ Cương Phượng
Địa chỉ : Tổ 1b. P. Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 387115

Nhà nghỉ Thành Hưng
Địa chỉ : Tổ 9. P. Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870388

Nhà nghỉ Đông Á
Địa chỉ : Tổ 9. P. Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 2240838

Nhà nghỉ Hoàng Mai
Địa chỉ : Tổ 10. P. Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3873206

Nhà nghỉ Vũ Hoàng
Địa chỉ : Tổ 1b. P. Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3875359

Nhà nghỉ Vân Anh
Địa chỉ : Tổ 7. P. Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870471

Nhà nghỉ Phượng Hạnh
Địa chỉ : Tổ 10. P. Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 387552

Nhà nghỉ Oanh Thảo
Địa chỉ : Tổ 11a. P. Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3811288

Nhà nghỉ Phương Linh
Địa chỉ : Tổ 4. P. Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870483

Nhà nghỉ Trần Trung
Địa chỉ : Tổ 4. P. Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0942 98098

Nhà nghỉ Chinh Anh
Địa chỉ : Tổ 5. P. Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0984 993579

Nhà nghỉ Minh Sỏi
Địa chỉ : Tổ 2. P. Sông Cầu, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870023

Nhà nghỉ Toàn Dân
Địa chỉ : Tổ 1. P. Sông Cầu, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870024

Nhà nghỉ Mai Thắng
Địa chỉ : Tổ 11. P. Sông Cầu, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870234

Nhà nghỉ Điệp Chung
Địa chỉ : Tổ 1. P. Sông Cầu, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3280217

Nhà nghỉ Phương Thảo
Địa chỉ : NamĐội Thân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3875994

Nhà nghỉ Thuý Toàn
Địa chỉ : NamĐội Thân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3871078

Nhà nghỉ Tuyết Mai
Địa chỉ : NamĐội Thân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3871077

Nhà nghỉ Ngọc Lan
Địa chỉ : Kh Thuổm,H.Tụng, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 972205300

Nhà nghỉ Quỳnh Mai
Địa chỉ : Tổ 4. P. Minh Khai, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870451

Nhà nghỉ Bắc Sơn
Địa chỉ : Tổ 10. P. Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870735

Nhà nghỉ Hương Trung
Địa chỉ : Tổ 1. P. Sông Cầu, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3871468

Nhà nghỉ Hoàng Doanh
Địa chỉ : Tổ 11a. P. Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 6211888

Nhà nghỉ Ngọc Sơn
Địa chỉ : Tổ 11b. P. Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3871145

Nhà nghỉ Bích Liên
Địa chỉ : Tổ 9a. P. Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870976

Nhà nghỉ Cường Lương
Địa chỉ : Tổ 5. P. Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3878605

Nhà nghỉ Thuỷ Mười
Địa chỉ : Tổ 8b. P. Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0984 829666

Nhà nghỉ Tuấn Đào
Địa chỉ : Tổ 4. P. Sông Cầu, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870891

Nhà nghỉ Hoài Anh
Địa chỉ : Tổ 6. P. Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3873783

Nhà nghỉ Huyền Trang
Địa chỉ : Kh Thuổm, HTụng, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3871985

Nhà nghỉ Tú Anh
Địa chỉ : Tổ 8. P. Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 6252012

Nhà nghỉ Cảnh Thu
Địa chỉ : Tổ 7. P. Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0169 9020090

Nhà nghỉ Bằng Lăng
Địa chỉ : Tổ 9. P. Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0167 6795193

Nhà nghỉ Nhung Tâm
Địa chỉ : Tổ 9. P. Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0169 9879392

Nhà nghỉ Vạn Lộc
Địa chỉ : Tổ 4. P. Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0977 559682

Nhà nghỉ Sông Cầu
Địa chỉ : Tổ 1b. P. Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0168 4220225

Nhà nghỉ Chiều Xuân
Địa chỉ : Tổ 9a. P. Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870301

Nhà nghỉ Phú Mỹ
Địa chỉ : Tổ 11c. P. Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870868

Nhà nghỉ Nhà nghỉ 99
Địa chỉ : Tổ 9b. P. Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3871177

Nhà nghỉ Bích Đào
Địa chỉ : Tổ 9. P. Minh Khai, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0168 3728888

Nhà nghỉ Doanh Mận II
Địa chỉ : Tổ 5. P Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3812555

Nhà nghỉ Thực Đô
Địa chỉ: Tổ 4 Giao Lâm, P Huyền Tụng, Tp Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0979 904077

Nếu không có khách sạn nào hoặc  nếu bạn biết khách sạn nào chưa có thông tin trong dữ liệu vui lòng giúp đỡ Cùng Phượt bổ sung bằng cách điền vào form TẠI ĐÂY .Thông tin của bạn sẽ góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ các bạn khác có cùng sở thích trên đường phượt.

 

Tìm trên Google : khách sạn nhà nghỉ ở tại bắc kạn, khách sạn nhà nghỉ ở tại ba bể, khách sạn nhà nghỉ ở tại bạch thông, khách sạn nhà nghỉ ở tại bắc kạn, khách sạn nhà nghỉ ở tại chợ đồn, khách sạn nhà nghỉ ở tại chợ mới, khách sạn nhà nghỉ ở tại na rì, khách sạn nhà nghỉ ở tại ngân sơn, khách sạn nhà nghỉ ở tại pác nặm, khach san nha nghi o tai bac kan, khach san nha nghi o tai ba be, khach san nha nghi o tai bach thong, khach san nha nghi o tai bac kan, khach san nha nghi o tai cho don, khach san nha nghi o tai cho moi, khach san nha nghi o tai na ri, khach san nha nghi o tai ngan son, khach san nha nghi o tai pac nam

 

Khách sạn nhà nghỉ tại Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
4 (550 đánh giá)

Bài mới cập nhật