Khách sạn nhà nghỉ tại Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Khách sạn nhà nghỉ tại Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh (Cập nhật 04/2024)

Cùng Phượt – Thị xã Kỳ Anh là một thị xã thuộc phía Đông Nam tỉnh Hà Tĩnh. Trước năm 2015, địa bàn thị xã Kỳ Anh ngày nay vốn thuộc huyện Kỳ Anh. Thị xã Kỳ Anh được chia tách trên cơ sở huyện Kỳ Anh cũ. Tổng hợp các khách sạn nhà nghỉ tại Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho các bạn yêu thích du lịch. Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với các đơn vị cung cấp dịch vụ để có thông tin chi tiết

Thị xã Kỳ Anh nhìn từ Đèo Ngang (Ảnh - cungphuot.info)

Các khách sạn được đánh giá tốt nhất

KHÁCH SẠN Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Tĩnh
Địa chỉ: QL1A, Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 3720 666
Xem giá phòng ưu đãi từ: đặt phòng với agoda đặt phòng với booking

KHÁCH SẠN Khách Sạn Thành Phát
Địa chỉ: Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 3715 999 - 0976 919959
Xem giá phòng ưu đãi từ: đặt phòng với agoda đặt phòng với booking

KHÁCH SẠN Khách Sạn Tuấn Phát
Địa chỉ: Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 3865 699
Xem giá phòng ưu đãi từ: đặt phòng với agoda đặt phòng với booking

KHÁCH SẠN Khách sạn Đại An
Địa chỉ: Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 094 315 05 86
Xem giá phòng ưu đãi từ: đặt phòng với agoda đặt phòng với booking

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Dung Huyền
Địa chỉ: Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0336 206 900

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Hà Linh
Địa chỉ: Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0974 052 555

KHÁCH SẠN Khách sạn Trường Thọ
Địa chỉ: Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 3739 999

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Cường Thịnh
Địa chỉ: Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 3885222

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Xuân Khánh
Địa chỉ: Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 2472221

KHÁCH SẠN Khách sạn For Love
Địa chỉ: Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0966 692 100

KHÁCH SẠN Khách sạn Anh Loan
Địa chỉ: Kỳ Phương Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0978 328 367

KHÁCH SẠN Khách Sạn Hoành Sơn
Địa chỉ: Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 3869 009

KHÁCH SẠN Khách sạn Anh Trang
Địa chỉ: Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0968 589 368

RESORT Resort Hoành Sơn
Địa chỉ: Phường Kỳ Nam, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 3869 009

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Hoàng Anh 99
Địa chỉ: Tổ 11, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0967 855 509

KHÁCH SẠN Khách sạn Quỳnh Hoa
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 3865221

KHÁCH SẠN Khách sạn 999
Địa chỉ: Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0912 26 3232

KHÁCH SẠN Khách sạn Hải Kỳ
Địa chỉ: Ngã 3 Kỳ Liên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 6339339

Khách sạn Victory
Địa chỉ: Phường Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 3865 468

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Thanh Hòa
Địa chỉ: Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0975 951 868

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Hoàng Anh
Địa chỉ: Ngã 3 Vũng Áng, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0973 849 798

KHÁCH SẠN Khách sạn Long Phụng
Địa chỉ: Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0915 24 25 26

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Oanh Dung
Địa chỉ: Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0963 373 018

NHÀ NGHỈ Nhà Nghỉ Phong Lan II
Địa chỉ: Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 098 869 78 87

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Hải Thúy
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0984 355216

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Vũ Trường
Địa chỉ: Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0387 286 506

KHÁCH SẠN Khách sạn Ánh Trăng
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Khu công nghiệp Formossa, Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 6266366 - 0963 754578

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Sơn Thủy
Địa chỉ: Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0354 161 566

KHÁCH SẠN Nhà Nghỉ Trung Nho
Địa chỉ: Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 097 592 78 71

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Ngọc Quý
Địa chỉ: Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 3571886

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Hùng Dũng
Địa chỉ: Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393 713 002

KHÁCH SẠN Khách sạn Hoa Sim
Địa chỉ: Phường Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 2486 668

KHÁCH SẠN Khách sạn Đức Lộc
Địa chỉ: Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 3605 109

KHÁCH SẠN Khách sạn Thương Mại
Địa chỉ: Đường Hưng Lợi, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 3864739

KHÁCH SẠN Khách sạn Ngoại Thương
Địa chỉ: Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 3865220 - 0239 3720378

KHÁCH SẠN Khách sạn Lâm Anh
Địa chỉ: Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0986 925 799

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Thúy Hằng
Địa chỉ: Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0912 338 791

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Thiên Ý
Địa chỉ: Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0363 277 238

KHÁCH SẠN 69 Hotel
Địa chỉ: Nam Phong, QL 1A, Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 098 644 66 32

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Chỉ Bốn
Địa chỉ: Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0978 852 294

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Minh Hoa
Địa chỉ: Cồn Quán, Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0974 913 389

KHÁCH SẠN Khách sạn Happy
Địa chỉ: Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 3727 272

KHÁCH SẠN Khách sạn Anh Bảo
Địa chỉ: Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 6255 588

Nếu không có khách sạn nào hoặc  nếu bạn biết khách sạn nào chưa có thông tin trong dữ liệu vui lòng giúp đỡ Cùng Phượt bổ sung bằng cách điền vào form TẠI ĐÂY. Thông tin của bạn sẽ góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ các bạn khác có cùng sở thích trên đường phượt.

Tìm kiếm trên Google

 • khách sạn tại Thị xãKỳ Anh
 • nhà nghỉ tại Kỳ Anh
 • khách sạn giá rẻ tại Thị xã Kỳ Anh
 • nhà nghỉ giá rẻ tại Thị xã Kỳ Anh
 • khách sạn tốt ở Thị xã Kỳ Anh
 • nhà nghỉ tốt ở Thị xã Kỳ Anh
 • nhà trọ ở Kỳ Anh
 • đánh giá khách sạn Thị xã Kỳ Anh
 • homestay ở Thị xã Kỳ Anh
 • homestay giá rẻ ở Thị xã Kỳ Anh

HÀ TĨNH

Vị trí Hà Tĩnh trên bản đồ Việt Nam

là một tỉnh của Việt Nam, nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ. Trước đây, Hà Tĩnh cùng với Nghệ An là một miền đất có cùng tên chung là Hoan Châu (thời Bắc thuộc), Nghệ An châu (thời Lý, Trần), xứ Nghệ (năm 1490, đời vua Lê Thánh Tông), rồi trấn Nghệ An. Năm 1831, vua Minh Mạng chia trấn Nghệ An thành hai tỉnh: Nghệ An (bắc sông Lam) và Hà Tĩnh (nam sông Lam). Kinh tế tỉnh chủ yếu dựa vào nông, lâm, ngư nghiệp và thủ công nghiệp. Phần lớn diện tích đất canh tác là trồng lúa, còn lại chủ yếu là cây công nghiệp thương phẩm và hoa màu. Ngành trồng cây ăn quả đang được đầu tư, ngoài ra còn có trồng cây công nghiệp lâu năm chiếm tỉ trọng thấp. Diện tích rừng (đặc biệt là rừng tự nhiên) có diện tích lớn đang là động lực phát triển mạnh ngành lâm nghiệp.

Bạn có biết: Xứ Nghệ là tên chung của vùng Hoan Châu cũ  từ thời nhà Hậu Lê. Hai tỉnh này cùng chung một vùng văn hóa gọi là văn hóa Lam Hồng, có chung biểu tượng là núi Hồng – sông Lam.

 • Diện tích: 5.997,3 km²
 • Dân số: 1.242.700 người
 • Vùng: Bắc Trung Bộ
 • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 2 thị xã, 10 huyện
 • Mã điện thoại: 239
 • Biển số xe: 38