Tag "an dương"

Khách sạn nhà nghỉ tại An Dương, Hải Phòng

Cùng Phượt – An Dương là một huyện nằm ở phía tây thành phố Hải Phòng, được tách ra từ huyện An Hải cũ vào năm 2002. Từ xa xưa huyện An Dương đã có tên trong cuốn lịch sử

Chi tiết