Tag "biên hòa"

Khách sạn nhà nghỉ tại Biên Hòa, Đồng Nai

Cùng Phượt – Biên Hòa là thành phố công nghiệp và là tỉnh lỵ của tỉnh Đồng Nai, nằm ở khu vực Đông Nam Bộ, Việt Nam. Thành phố Biên Hòa là đô thị loại I, là đầu mối giao

Chi tiết
Khách sạn nhà nghỉ tại Biên Hòa, Đồng Nai
3.7 (7 đánh giá)