Tag "cát tiên"

Khách sạn nhà nghỉ tại Tân Phú, Đồng Nai

Cùng Phượt – Tân Phú là một huyện thuộc tỉnh Đồng Nai. Địa bàn huyện này thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Huyện nằm ở phía Bắc

Chi tiết