Tag "châu thành an giang"

Khách sạn nhà nghỉ tại Châu Thành, An Giang

Cùng Phượt – Trong văn học dân gian ở Nam Bộ có khá nhiều câu sử dụng từ “châu thành”, mặc dù trong văn bản được viết hoa, nhưng “châu thành” ở đây được dùng như là một danh từ

Chi tiết