Tag "chi lăng"

Khách sạn nhà nghỉ tại Chi Lăng, Lạng Sơn

Cùng Phượt – Chi Lăng là huyện nằm ở phía nam tỉnh Lạng Sơn, phía đông giáp với huyện Lộc Bình, phía bắc giáp huyện Cao Lộc, huyện Văn Quan và thành phố Lạng Sơn, phía tây giáp một phần

Chi tiết