Tag "chợ mới bắc kạn"

Khách sạn nhà nghỉ tại Chợ Mới, Bắc Kạn

Cùng Phượt – Chợ Mới nằm ở phía nam tỉnh Bắc Kạn, phía bắc giáp huyện Bạch Thông và thành phố Bắc Kạn, phía tây giáp huyện Định Hóa (Thái Nguyên), phía nam là huyện Võ Nhai và Phú Lương

Chi tiết