Tag "cờ đỏ"

Khách sạn nhà nghỉ tại Cờ Đỏ, Cần Thơ

Cùng Phượt – Cờ Đỏ là một huyện vùng ven thuộc thành phố Cần Thơ, ược thành lập do tách phần lớn vùng đất đai phía tây từ huyện Ô Môn cũ. Với lợi thế nằm giữa hai huyện Thới

Chi tiết