Tag "Đạ Tẻh"

Khách sạn nhà nghỉ tại Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Cùng Phượt – Đạ Tẻh là một huyện miền núi nằm ở phía tây nam tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam, nằm trên thung lũng Đạ Huoai ở phía nam vùng Tây Nguyên. Là một trong những huyện nằm trong vùng

Chi tiết