Tag "đền đuổm"

Khách sạn nhà nghỉ tại Phú Lương, Thái Nguyên

Cùng Phượt – Phú Lương là một huyện miền núi phía tây bắc của tỉnh Thái Nguyên. Phú Lương giáp huyện Định Hóa về phía tây bắc, huyện Đại Từ về phía tây nam, huyện Đồng Hỷ về phía đông,

Chi tiết