Tag "diên khánh"

Khách sạn nhà nghỉ tại Diên Khánh, Khánh Hòa

Cùng Phượt – Diên Khánh là một huyện của tỉnh Khánh Hòa, và từng là trung tâm của phủ Diên Khánh xưa kia, sau năm 1945, tỉnh lỵ của Khánh Hòa mới chuyển về thành phố Nha Trang. Phía Đông

Chi tiết