Tag "định hóa"

Khách sạn nhà nghỉ tại Định Hóa, Thái Nguyên

Cùng Phượt – Định Hóa ngày nay, thời nhà Lý thuộc về châu Định Biên, thời thuộc Minh là châu Tuyên Hóa, đầu đời Lê gọi là huyện Tuyên Hóa. Năm Quang Thuận thứ 7 (1466) đời vua Lê Thánh

Chi tiết