Tag "đồng đăng"

Khách sạn nhà nghỉ tại Cao Lộc, Lạng Sơn

Cùng Phượt – Cao Lộc nằm ở phía bắc tỉnh Lạng Sơn, phía bắc và phía đông của huyện là tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), phía nam là huyện Lộc Bình và Chi Lăng, phía tây là huyện Văn Lãng

Chi tiết