Tag "đông sơn"

Khách sạn nhà nghỉ tại Đông Sơn, Thanh Hóa

Cùng Phượt – Đông Sơn là huyện nằm ở trung tâm của tỉnh Thanh Hóa. Đông Sơn là huyện đồng bằng, nằm trong lưu vực của sông Mã, phía Đông giáp thành phố Thanh Hóa, phía Bắc giáp huyện Thiệu

Chi tiết