Tag "đức thọ"

Khách sạn nhà nghỉ tại Đức Thọ, Hà Tĩnh

Cùng Phượt – Đức Thọ là một huyện trung du đồng bằng Sông La và hữu ngạn Sông Lam phía bắc của tỉnh Hà Tĩnh. Đức Thọ xưa kia có tên gọi là La Sơn thuộc phủ Đức Quang (gồm

Chi tiết