Tag "dương kinh"

Khách sạn nhà nghỉ tại Dương Kinh, Hải Phòng

Cùng Phượt – Dương Kinh là một quận thuộc thành phố Hải Phòng, đây là một quận được thành lập năm 2007 trên cơ sở tách một số xã của huyện Kiến Thụy. Tổng hợp các khách sạn nhà nghỉ

Chi tiết