Tag "giá rai"

Khách sạn nhà nghỉ tại Giá Rai, Bạc Liêu

Cùng Phượt – Giá Rai là một thị xã ở nằm ở phía tây tỉnh Bạc Liêu, với địa hình tự nhiên khá ôn hoà và bằng phẳng, thị xã Giá Rai có nhiều sông ngòi, đặc biệt là Kênh

Chi tiết