Tag "giang thành"

Khách sạn nhà nghỉ tại Giang Thành, Kiên Giang

Cùng Phượt – Giang Thành là một huyện thuộc tỉnh Kiên Giang, đây là huyện có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế nông nghiệp sản xuất lúa, hoa màu và nuôi trồng thủy sản. Huyện có 1 cửa

Chi tiết