Tag "gò vấp"

Khách sạn nhà nghỉ tại Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Cùng Phượt – Gò Vấp là một quận nội thành thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Gò Vấp còn được gọi Gò Vắp và theo một số nhà nghiên cứu thì đây mới là tên gốc, tên hiện nay (Gò

Chi tiết