Tag "hải lăng"

Khách sạn nhà nghỉ tại Hải Lăng, Quảng Trị

Cùng Phượt – Hải Lăng là một huyện của tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Huyện Hải Lăng có danh xưng từ lâu, trong quá trình chuyển đổi từ phủ (trước năm 1945), huyện (1945-1954), quận (1954-1975 dưới chính quyền Sài

Chi tiết