Tag "hầm hô"

Khách sạn nhà nghỉ tại Tây Sơn, Bình Định

Cùng Phượt – Tây Sơn là một huyện ở phía Tây tỉnh Bình Định với huyện lỵ là thị trấn Phú Phong. Đây là một huyện trung du, không giáp biển. Khí hậu nhiệt đới gió mùa, với 2 mùa

Chi tiết