Tag "hàm tân"

Khách sạn nhà nghỉ tại Hàm Tân, Bình Thuận

Cùng Phượt – Hàm Tân là một huyện cực nam của tỉnh Bình Thuận. Hàm Tân từ một huyện nghèo, đa số dân sống bằng nghề nông và đi biển nhưng ngày nay kinh tế của người dân ngày càng

Chi tiết
5/5 - (2 đánh giá)