Tag "hàm thuận bắc"

Khách sạn nhà nghỉ tại Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Cùng Phượt – Hàm Thuận Bắc là một huyện của tỉnh Bình Thuận. Hàm Thuận Bắc cùng với Hàm Thuận Nam được thành lập năm 1983 từ việc chia cắt huyện Hàm Thuận của tỉnh Thuận Hải (cũ) lấy sông

Chi tiết
5/5 - (3 đánh giá)