Tag "kiến an"

Khách sạn nhà nghỉ tại Kiến An, Hải Phòng

Cùng Phượt – Kiến An là một quận của Hải Phòng, đặc thù được bao bọc giữa hai dòng sông Lạch Tray và Đa Độ, quận Kiến An có tổng diện tích 29,6 km², dân số khoảng 147.256 người. Đây

Chi tiết