Tag "Krông Pắk"

Khách sạn nhà nghỉ tại Krông Pắk, Đắk Lắk

Cùng Phượt – Krông Pắk là một huyện thuộc tỉnh Đắk Lắk nằm ở phía đông tỉnh. Huyện có thế mạnh là diện tích đất đỏ Bazan để phát triển cây cà phê. Đây là một trong những nơi đầu

Chi tiết