Tag "mỹ hào"

Khách sạn nhà nghỉ tại Mỹ Hào, Hưng Yên

Cùng Phượt – Mỹ Hào là một thị xã thuộc tỉnh Hưng Yên. Vùng đất Mỹ Hào được khai khẩn từ thời kỳ các vua Hùng dựng nước. Lúc bấy giờ, vùng đất này còn là những triền đất, gò

Chi tiết