Tag "ngọc hiển"

Khách sạn nhà nghỉ tại Ngọc Hiển, Cà Mau

Cùng Phượt – Ngọc Hiển là huyện cực Nam của Việt Nam. Địa bàn huyện này thuộc Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Ngọc Hiển

Chi tiết