Tag "pác nặm"

Khách sạn nhà nghỉ tại Pác Nặm, Bắc Kạn

Pác Nặm là một huyện thuộc tỉnh Bắc Kạn, được thành lập vào năm 2003 trên cơ sở tách ra từ huyện Ba Bể. Pác Nặm nằm ở phía Bắc của tỉnh Bắc Kạn, phía Bắc và phía Đông giáp

Chi tiết
4.1/5 - (551 đánh giá)