Tag "quận 10"

Khách sạn nhà nghỉ tại Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Cùng Phượt – Quận 10 là một quận nội thành thuộc trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, trước đây là khu vực trống, hoang vu nằm giữa vùng Sài Gòn và Chợ Lớn. Về sau, do vị trí thuận

Chi tiết