Tag "sông lô"

Khách sạn nhà nghỉ tại Sông Lô, Vĩnh Phúc

Cùng Phượt – Sông Lô là một huyện nằm ở phía tây tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập vào năm 2008 trên cơ sở một số đơn vị hành chính của Lập Thạch. Sông Lô là vùng đất cổ kính,

Chi tiết